วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

รูปของโรงเรียนถาวรานุกูล

ป้ายชื่อโรงเรียน

อาคารเรียน 1


อาคารเรียน 2

อาคารเรียน 3


อาคารเรียน 4

พระพุทธรูปหน้าโรงเรียน

นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

MV