วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ชถาวรานุกูล

คำร้อง : เยาวลักษณ์ โกมารกุล ณ นคร
ทำนอง : ธนิต ผลประเสริฐ
เรียบเรียงเสียงประสาน : ธนิต ผลประเสริฐ

สถานศึกษาถาวรานุกูล ถิ่นเจิดจำรูญงามด้วยวิทยา
เรือใบสัญลักษณ์งามสง่า แดงขาวเจิดจ้าเด่นศักดิ์ศรี
ร่มเงาพิกุลทุกคนยังฝังใจ ใต้เงากิ่งใบร่มเย็นชั่วนาตาปี
การเรียนและกีฬานั้นเรามี รักสามัคคีมีระเบียบพร้อมวินัย
ลูกน้ำเค็ม (ลูกน้ำเค็ม) ล้วนเข้มข้น (ล้วนเข้มข้น)
กตัญญูล้นเป็นสิ่งประจำใจ หลวงพ่อบ้านแหลมนบบูชากราบไหว้
ชาติ ศาสน์ จอมไท้ เทอดเหนือชีวา
สถานศึกษาถาวรานุกูล ถิ่นเจิดจำรูญศิษย์ต่างรักบูชา
รวมใจและสร้างสมนามเราก้องหล้า สถานศึกษาถาวรานุกูล
มีความรู้ (มีความรู้) คู่ความคิด (คู่ความคิด) จิตมั่น ในคุณธรรม
มีความรู้ (มีความรู้) คู่ความคิด (คู่ความคิด) จิตมั่น ในคุณธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

MV